YUAN, Xiaojun, Zhenjing BAO, Yali HE, Qun CHEN, and Gang WANG. “/Span>”;. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 42, no. 1 (June 3, 2014): 81–87. Accessed May 30, 2023. https://notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/9381.