SINGH, B., and V. K. GARG. “PHYTOREMEDIATION OF A SODIC FOREST ECOSYSTEM: PLANT COMMUNITY RESPONSE TO RESTORATION PROCESS”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Vol. 35, no. 1, Aug. 2007, pp. 77-85, doi:10.15835/nbha351259.