KAKABOUKI, I., I. E. ROUSSIS, P. . PAPASTYLIANOU, P. . KANATAS, D. HELA, N. KATSENIOS, and F. . FUENTES. “Growth Analysis of Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) in Response to Fertilization and Soil Tillage”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, vol. 47, no. 4, Nov. 2019, pp. 1025-36, doi:10.15835/nbha47411657.