TRAN, T. N., Q.-V. TRAN, H. T. HUYNH, N.-S. HOANG, H. C. NGUYEN, and D.-N. NGO. “Astaxanthin Production by Newly Isolated Rhodosporidium Toruloides: Optimization of Medium Compositions by Response Surface Methodology”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Vol. 47, no. 2, Dec. 2018, pp. 320-7, doi:10.15835/nbha47111361.