TRAN, T. N., TRAN, Q.-V., HUYNH, H. T., HOANG, N.-S., NGUYEN, H. C. and NGO, D.-N. (2018) “Astaxanthin Production by Newly Isolated Rhodosporidium toruloides: Optimization of Medium Compositions by Response Surface Methodology”, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(2), pp. 320-327. doi: 10.15835/nbha47111361.