YUAN, Xiaojun, Yali HE, Junjie HUANG, Wen HU, Huanhuan ZHOU, Qiongyu GAO, and Shumin ZHOU. 2015. “Development of a SCAR Marker for Rapid Identification of New Kentucky Bluegrass Breeding Lines”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 43 (1):79-85. https://doi.org/10.15835/nbha4319664.