LIAO, Yongling, Feng XU, Xiaohua HUANG, Weiwei ZHANG, Hua CHENG, Linling LI, Shuiyuan CHENG, and Yongbao SHEN. 2015. “Promoter Analysis and Transcriptional Profiling of Ginkgo Biloba 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl Coenzyme A Reductase (GbHMGR) Gene in Abiotic Stress Responses”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 43 (1):25-34. https://doi.org/10.15835/nbha4319416.