CHENG, Shuiyuan, Weiwei ZHANG, Nannan SUN, Feng XU, Linling LI, Yongling LIAO, and Hua Cheng. 2014. “Production of Flavonoids and Terpene Lactones from Optimized Ginkgo Biloba Tissue Culture”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 42 (1):88-93. https://doi.org/10.15835/nbha4219393.