ZHANG, Weiwei, Feng XU, Hua CHENG, Linling LI, Fuliang CAO, and Shuiyuan CHENG. 2013. “Effect of Chlorocholine Chloride on Chlorophyll, Photosynthesis, Soluble Sugar and Flavonoids of Ginkgo Biloba”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41 (1):97-103. https://doi.org/10.15835/nbha4118294.