DONG, Xiuchun, Zhiyuan CHENG, Shuhan CHENG, Feng XU, Yanrong AN, Xizuo BIAN, and Ting CHEN. 2011. “Identification, Characterization, and Expression Analysis of the TaNF-YB3 Gene from Triticum Aestivum”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39 (2):254-63. https://doi.org/10.15835/nbha3926083.