XU, Feng, Shuiyuan CHENG, Jun ZHU, Weiwei ZHANG, and Yan WANG. 2011. “Effects of 5-Aminolevulinic Acid on Chlorophyll, Photosynthesis, Soluble Sugar and Flavonoids of Ginkgo Biloba”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39 (1):41-47. https://doi.org/10.15835/nbha3915880.