SINGH, B., and V. K. GARG. 2007. “PHYTOREMEDIATION OF A SODIC FOREST ECOSYSTEM: PLANT COMMUNITY RESPONSE TO RESTORATION PROCESS”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 35 (1), 77-85. https://doi.org/10.15835/nbha351259.