HU, Ceng-Hong, Shi-Dong YUAN, Cui-Ling TONG, De-Jian ZHANG, and Ren-Hua HUANG. 2023. “Ethylene Modulates Root Growth and Mineral Nutrients Levels in Trifoliate Orange through the Auxin-Signaling Pathway”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 51 (3):13269. https://doi.org/10.15835/nbha51313269.