LI, Gang, Qiusheng FU, Zhongbin LIU, Jiabao YE, Weiwei ZHANG, Yongling LIAO, Feng XU, and Zhongcheng ZHOU. 2020. “Understanding Physiological and Molecular Mechanisms of Populus Deltoides ‘DanHongYang’ Tolerance to Waterlogging by Comparative Transcriptome Analysis”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 48 (3):1613-36. https://doi.org/10.15835/nbha48311977.