CHENG, Shuiyuan, Xiaomeng LIU, Yongling LIAO, Weiwei ZHANG, Jiabao YE, Shen RAO, and Feng XU. 2019. “Genome-Wide Identification of WRKY Family Genes and Analysis of Their Expression in Response to Abiotic Stress in Ginkgo Biloba L”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47 (4):1100-1115. https://doi.org/10.15835/nbha47411651.