LI, Linling, Honghui YUAN, Sanxing ZHA, Jie YU, Xian XIAO, Kun DENG, Shuiyuan CHENG, and Hua CHENG. 2019. “Transcriptome-Based Discovery of AP2/ERF Transcription Factors Related to Terpene Trilactones Synthesis in Ginkgo Biloba”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47 (3):772-83. https://doi.org/10.15835/nbha47311428.