YUAN, Xiaojun, Mingyue TU, Yali HE, Weiqian WANG, Jun LI, and Shumin ZHOU. 2018. “Analysis of Genetic Diversity in 73 Kentucky Bluegrass Materials by SSR and SRAP Markers”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 46 (2):327-35. https://doi.org/10.15835/nbha46210916.