SINGH, B.; GARG, V. K. PHYTOREMEDIATION OF A SODIC FOREST ECOSYSTEM: PLANT COMMUNITY RESPONSE TO RESTORATION PROCESS. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, v. 35, n. 1, p. 77-85, 5 Aug. 2007.