TRAN, T. N.; TRAN, Q.-V.; HUYNH, H. T.; HOANG, N.-S.; NGUYEN, H. C.; NGO, D.-N. Astaxanthin Production by Newly Isolated Rhodosporidium toruloides: Optimization of Medium Compositions by Response Surface Methodology. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, v. 47, n. 2, p. 320-327, 21 Dec. 2018.