TRAN, T. N., TRAN, Q.-V., HUYNH, H. T., HOANG, N.-S., NGUYEN, H. C., & NGO, D.-N. (2018). Astaxanthin Production by Newly Isolated Rhodosporidium toruloides: Optimization of Medium Compositions by Response Surface Methodology. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(2), 320-327. https://doi.org/10.15835/nbha47111361