(1)
RAJIČIĆ, V.; POPOVIĆ, V.; TERZIĆ, D.; GRČAK, D.; DUGALIĆ, M.; MIHAILOVIĆ, A.; GRČAK, M.; UGRENOVIĆ, V. Impact of Lime and NPK Fertilizers on Yield and Quality of Oats on Pseudogley Soil and Their Valorisation. Not Bot Horti Agrobo 2020, 48, 2134-2152.