[1]
SINGH, B. and GARG, V.K. 2007. PHYTOREMEDIATION OF A SODIC FOREST ECOSYSTEM: PLANT COMMUNITY RESPONSE TO RESTORATION PROCESS. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 35, 1 (Aug. 2007), 77-85. DOI:https://doi.org/10.15835/nbha351259.