[1]
SZABO, A.T. 1979. Wheatgrass variability (Agropyron, sect. Elytrigia) in a native collection from Transylvania. II. Agropyron repens. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 10, 1 (Aug. 1979), 89–99. DOI:https://doi.org/10.15835/nbha101137.