[1]
KAKABOUKI, I., ROUSSIS , I.E., PAPASTYLIANOU, P. , KANATAS, P. , HELA, D., KATSENIOS, N. and FUENTES, F. 2019. Growth Analysis of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in Response to Fertilization and Soil Tillage. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 47, 4 (Nov. 2019), 1025–1036. DOI:https://doi.org/10.15835/nbha47411657.