[1]
TRAN, T.N., TRAN, Q.-V., HUYNH, H.T., HOANG, N.-S., NGUYEN, H.C. and NGO, D.-N. 2018. Astaxanthin Production by Newly Isolated Rhodosporidium toruloides: Optimization of Medium Compositions by Response Surface Methodology. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 47, 2 (Dec. 2018), 320-327. DOI:https://doi.org/10.15835/nbha47111361.